Serbian Artist

Vladimir Dunjić, 1957 ~ Sažetak / Figurativni slikar | Dio 2
Vladimir Dunjić je srpski slikar, poznat po radu u apstraktnom / figurativnom stilu. Za biografske zapise i ranije radove Vladimira Dunjića vidi 1. dio.