Nadrealizam Art Movement

Bruno Mondot, 1964. | Slikar nadrealista / Trompe l'oeil

Pin
Send
Share
Send
Send
Rođen u Francuskoj, Bruno Mondot je osvojio brojna prestižna priznanja i nagrade *. Njegov rad se sakuplja širom svijeta i može se naći u uglednim zbirkama, kako javnim tako i privatnim.
Delo Bruna Mondota je fascinantno i zadivljujuće u svom efektu. Ovaj visokokvalifikovani i tehnički iskusan umetnik stvara duboku i prefinjenu alegoriju zabave. Sa umetničkim i mitskim referencama ugrađenim u njegova platna, Mondot uspeva i otkriva izmenjene dimenzije.


Namjera ovih konačnih djela je da utiču na percepciju, žarko pretvarajući uobičajeno u ono što postoji izvan onoga što je očigledno. Delimično zbog njegove besprijekorne vještine, Mondot manipulira na svom optičkom jeziku neposrednost onoga što se pretpostavlja. On namerno transformiše opipljive svetove i nadograđuje ih. Utvrđene u prelomljenim istinama, ova ugaona i bifurkirana okruženja su ono što su kubisti i nadrealisti nastojali izgovoriti i otkriti - apsolutne, druge i konačne realnosti. su puki setovi za fazu kojom on komanduje. U zahtjevnoj i pedantnoj primjeni, često u trompe l'oeil, on orkestrira ove beskonačne i zrcaljene svjetove koje možemo uživati. | © Galerija Canfin.Pin
Send
Share
Send
Send