Realist Artist

Jérôme Birti, 1988. | Sažetak Portret slikar

Pin
Send
Share
Send
Send
Jérôme Birti je rođen u Briselu, Belgija, gdje sada živi. Od njegovih ranih promatranja života oko njega kao djeteta do umjetničkog djela koje se uvijek razvija, isti pokret i fokus animiraju njegovu brzu ruku i oštar stav. Pokret isprepleten u čvor koji se opušta pred očima. Čini se da te riječi sadrže njegovu umjetnost.Uzevši iz svih centara, pogled zalazi u meandre boja i poteza kako bi oblikovao likove i njihovo stalno mijenjanje položaja na platnu. Život, neometan i protočan, sjaji se u jednom određenom trenutku, otvarajući sve potencijale prije i poslije pause; ipak najizazovnije, otvarajući sam trenutak posmatranja. Mi smo tamo, uhvaćeni u sceni, ukorijenjeni u tom vrlo rijetkom razgovoru između dvije razlike kada se svaki okrene prema zajedništvu. Odnos je taj pokret. Odnos između posmatrača i posmatranog, odnos uzet korak dalje kada pokret čini odnos koji se stalno menja i održiv. Upravo taj čvor potencijalnog odugovlačenja, koji se oslobađa kada se pogled stapa sa sadašnjim tokom. To je čvor koji Jérôme Birti opušta. I mi rado želimo da budemo tu za ovo zanimljivo razdvajanje.Pin
Send
Share
Send
Send