Realist Artist

Peder Mork Mønsted | Plein / Žanr slikar | Part. 4

Pin
Send
Share
Send
Send
Danski majstor Peder Mørk Mønsted (1859-1941izlagao je svoje radove u palači Šarlotenborg u Kopenhagenu, a njegove slike danas su prikazane širom svijeta, uključujući Dahesh muzej umjetnosti u New Yorku i Chi Mei muzej u Tainanu.na engleskom i talijanskom jeziku- i druge radove Mønsteda vidi:

Pin
Send
Share
Send
Send