Realist Artist

Peder Mork Mønsted | Plein / Žanr slikar | Part. 2

Pin
Send
Share
Send
Send
Peder Mørk Mønsted ( trođen 1859. - umro 1941) bio je vodeći danski slikar pejzaža svog vremena, poznat po svom foto-realističkom stilu, pejzažima, portretima i žanrovskim scenama *.na engleskom i talijanskom jeziku- i druge radove Mønsteda vidi:
  • Peder Mork Mønsted | Plein / Žanr slikar
  • Peder Mork Mønsted | Plein / Žanr slikar | Part. 3 ⥅
  • Peder Mork Mønsted | Plein / Žanr slikar | Part. 4 ⥅
  • Peder Mork Mønsted | Plein / Žanr slikar | Part. 5 ⥅

Pin
Send
Share
Send
Send