American Artist

Mia Bergeron ~ Figurativni slikar

Interesovanje njujorške umetnice Mie Bergeron za umetnost je kultivisano rano, počevši sa stalnim izlaganjem vizuelnim radovima preko firme za grafički dizajn njenih roditelja u Njujorku. Kao srednjoškolka, Mia se bavila umjetnošću i na nastavnim i izvanškolskim nivoima, a 1998. godine primljena je u školu dizajna u Rhode Islandu.

Pročitajte Više