Australian Artist

Richard Baxter, 1966

Richard Baxter je australijski slikar, fotograf i digitalni umjetnik. Ova tri aspekta vizuelne umetnosti stalno se isprepliću za mene, i ne volim da stvaram granice između njih, jer se one međusobno poboljšavaju na različite načine. Glavna, jednostavna poruka u svim mojim nedavnim radovima je da je život radostan i eksplozivan, ovdje i sada u sadašnjosti, usred običnog, među cvijećem i smećem.

Pročitajte Više