Bulgarian Artist

Dimitar Voinov Junior, 1971. | Figurativni slikar

Dimitar Voinov Junior / Dimitʺr Vojnov-mladši - rođen je u Sofiji, Bugarska. Godine 1990. završio je Srednju likovnu školu „I. Petrov“ u Sofiji. Godine 1997. diplomirala je na Nacionalnoj akademiji za umjetnost u Sofiji. Ima preko 22 samostalne izložbe. Ima nagradu „Srebrni Vazrazdane“ za slikanje. Živi i radi u Sofiji.

Pročitajte Više