Čileanski umetnik

Sergio Martínez, 1966. | Figurativni slikar

Sergio Martinez Cifuentes, dvojno čileansko-špansko državljanstvo, rođen u Santiagu, Čile. Kao mladić, poznat po svojim crtežima, koji zajedno sa svojom oštrom poezijom i muzičkim kompozicijama, počinju da strukturiraju svoj profil adolescent romantičar i egzistencijalista. U ovoj fazi je učestvovao na brojnim omladinskim takmičenjima u slikarstvu, dobivši značajno priznanje, što vam pomaže da shvatite pravu važnost njihovog odnosa sa plastikom.

Pročitajte Više