Chinese Artist

Tan Jianwu / 19, 1971. | Neoklasični slikar

Tan Jian Wu, savremeni kineski slikar, rođen je u Hunan Leiyangu 1971. godine. Godine 1991. diplomirao je na Odsjeku za likovnu umjetnost Hunan Normal University, a 1993. godine zaposlen u časopisu Art Shenzhen. slikanje. Rad koji zagovara neoklasični stil, naslikao je duboku zemaljsku moć, posebno na polju klasičnog portreta koji je prilično ostvaren.

Pročitajte Više