Colombian Artist

Alex Stevenson Diaz, 1962. | Abstract painter

Alex Stevenson Diaz je umjetnik koji cijeni čovjeka, koji komunicira kroz izražajne pozicije unutarnje borbe čovjeka sa samim sobom, svojih težnji za slobodom, njihovih zatvora i veza. Anatomije koje izražavaju tvrdoću u baroknom miguelangelesco. Napetost njegovih ruku i prstiju ili ukočenost vratnih mišića u glavi se vraća nazad, ustupajući energiju koja dolazi iznutra više visceralno.

Pročitajte Više