Egyptian Artist

Essam Marouf, 1958. | Sažetak Minimalistički slikar

"... svoju umjetnost vidim kao univerzalniju. Miješana je iz Egipta, Italije, Holandije i svijeta. To nije kulturna izjava, to je ljudska priča ..." "Sa minimalizmom u formi i boji nastojim da svojim slikama Unutrašnja sila i duhovna energija Dva faktora koja - u mojim očima - daju sliku njihove nezamislive moći - Essam Marouf.

Pročitajte Više