Finnish Artist

Sampo Kaikkonen, 1975 ~ Finski figurativni slikar

Sampo Kaikkonen, finski figurativni slikar koji živi i radi u Oulu, Finska. Njegove slike poštuju tehniku ​​i stil starih majstora. Atmosfera u slikama je bezvremenska. Nema simbola specifične ere i pejzaž je univerzalan. Pored dominantnih ljudskih figura, još jedan jak faktor u njegovim djelima je emocija koja posreduje kroz njegove teme, izraze i boje.

Pročitajte Više