German Artist

Anton Raphael Mengs | Neoklasični slikar

Anton Rafael Mengs, Rafael je takođe napisao Rafaela (rođen 22. marta 1728, Aussig, Bohemija [sada ístí nad Labem, Češka Republika] - umro 29. juna 1779, Rim, Papinska država [Italija]), boemski slikar koji je možda bio vodeći umjetnik ranog neoklasicizma. Mengs je studirao pod ocem u Drezdenu, Saksoniji, a zatim u Rimu.

Pročitajte Više