Greek Artist

Vassilis Solidakis / ασίλης Σολιδάκης, 1948. | Figurativni ekspresionistički slikar

Βασίλης Σολιδάκης Rođen je u Sitiji na ostrvu Kritu u Grčkoj. On se može pohvaliti da je "Eteocris", koji se smatra autohtonim stanovništvom Krita sa korijenima u minojskom periodu. Solidakis se školovao u slikarstvu od 1968. godine, a nastavio je studije u periodu 1973-1985 sa Dimitrisom Perdikidisom u Madridu, Španija.

Pročitajte Više