Iranski umjetnik

Hessam Abrishami, 1951. | Sažetak figurativnog slikara

Rođen 1951. godine u gradu Shiraz, Iran, Hessam Abrishami je bio sin roditelja srednje klase i jedan od osam braće i sestara. U dobi od 15 godina, kroz inspiraciju i ohrabrenje učitelja srednje škole, Hessam je otkrio svoju ljubav prema umjetnosti i vlastiti talent za slikanje. Zbog toga je postao gotovo opsjednut slikanjem.

Pročitajte Više