Italian Artist

Clemente Tafuri | Žanr slikar

Clemente Tafuri (1903-1971) je objavio ilustraciju Italiano. Često postavljana Akademija u Beloj Arti di Napoli, koja se nalazi u predvorju za predispoziciju za pićem, i tendenciju je da se održi i održi, i da se obavi kolor. Si indirizzò dapprima alla pittura. Dopo il 1924 ottenne dal Ministero di dipingere figure allegoriche; nel frattempo allestì varie personali che gli procurarono notorieta.

Pročitajte Više