Magic Realism Art

Edward Hopper | Magic Realism Painter | Dio 2

Edward Hopper (1882-1967) * bio je istaknuti američki * realistički slikar i grafičar. Dok je bio najpopularniji poznat po svojim uljanim slikama, bio je jednako iskusan kao akvarel i grafičar u gravuri. I u svojim urbanim i ruralnim scenama, njegova rezervna i fino izračunata vizualizacija odražava njegovu ličnu viziju modernog američkog života.

Pročitajte Više