Moderna umjetnost

Alfred Henry Maurer ~ Prvi američki modernistički slikar

Alfred Henri Maurer (21. april 1868. - 4. avgust 1932.) bio je američki modernistički slikar. Svoje radove izlagao je u avangardnim krugovima na međunarodnom nivou iu New Yorku početkom dvadesetog stoljeća. Veoma poštovan danas, njegov rad je za života imao malo kritičnog ili komercijalnog uspeha, a umro je, samoubistvo, u dobi od šezdeset četiri godine.

Pročitajte Više