Neo-impresionizam Art

Luminističko slikanje Stil | Istorija umetnosti

Luminizam je stil kasnog impresionista ili neo-impresionista u slikarstvu koji posvećuje veliku pažnju svetlosnim efektima. Termin je korišten za stil belgijskih slikara kao što su Emile Claus i Théo van Rysselberghe i njihovi sljedbenici: Adrien-Joseph Heymans, Anna Boch, Évariste Carpentier, Guillaume Van Strydonck (francuski), Leon De Smet, Jenny Montigny, Anna De Weert, Georges Morren, Modest Huys, Georges Buysse, Marcel Jefferys (nizozemski), Yvonne Serruys i Juliette Wystman (francuski), kao i za rane pointilističke radove holandskih slikara Jana Tooropa, Lea Gestela, Jana Sluijtersa i Pieta Mondriaana .

Pročitajte Više