Portuguese Artist

Carolina Serpa Marques, 1966 ~ Figurativni slikar

Carolina Marques Serpa rođena je u Portu 1966. godine. Godine 1989. završila je pravo na Katoličkom univerzitetu u Portu, a od 1991. predaje na Univerzitetu Porto Lusiada. Posvećuje se slikanju kao autodidaktu, kreirajući prilagođene portrete. 2010. je izabran kao finalist za nagradu Carmen Miranda.

Pročitajte Više