Portuguese Artist

Martinho Dias, 1968. ~ Apstraktni slikar realizma

Martinho Dias, portugalski slikar, rođen je u Trofi, u blizini Oporta, u Portugalu, gdje živi i radi. Predstavljen je u “NY Arts Annual Catalogu”, 2009, New York. Diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti na Univerzitetu u Oportu od 1996. godine. Složenost i mnogostruki aspekti globalnog svijeta su moje glavne osnove.

Pročitajte Više