Pokret za impresionizam

Henri Manguin | Fauvistički slikar, 1874-1949

Henri Charles Manguin (23. mart 1874. - 25. septembar 1949.) bio je francuski slikar, povezan s Fauvesima. Manguin je ušao u École des Beaux-Arts da bi studirao kod Gustava Moreaua, kao i Henri Matisse i Charles Camoin s kojima je postao blizak prijatelj. Kao i oni, Manguin je napravio kopije renesansne umjetnosti u Louvreu.

Pročitajte Više