Pokret za impresionizam

Eugene Begarat, 1943 ~ Francuski postimpresionistički slikar

Eugène Begarat je rođena u Nici. Godine 1960. ušao je u "Ecole des Arts Décoratifs de Nice", 1964. u "Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris". Prvi put je bio u Veneciji i Muranu. Postavio se u Britaniju i zainteresovao se za školu Pont-Aven i za Nabiste kao što su Felix Valoton i Maurice Denis.

Pročitajte Više