Realist Artist

Ralph Curtis

Ralph Wormeley Curtis (1854-1922) Američki slikar, rođen u Bostonu i diplomirao na Harvardu. Na kraju je živio u Evropi i bio je slikar portreta, žanrova i interijera. Rođen u istaknutoj porodici u Bostonu, nakon Harvarda 1878. godine, u dobi od dvadeset četiri godine, Ralph Wormeley Curtis je otišao u Evropu sa svojom porodicom.

Pročitajte Više