Realist Artist

Luca Morelli, 1968. | Figurativni slikar realista

Luca Morelli je italijanski slikar, poznat po figurativnom stilu. Morelli je rođen u Rimu. Diplomirao je 1990. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Rimu. Živi i radi u Rimu. Samostalne izložbe "Il principio del risveglio" u Arnaldu Romani Brizzi, galerija Il Polittico, Roma 2010; "Temperatura" je kula di Pino Molica, galerija Explorer Coffe, Roma 1999.

Pročitajte Više