Renaissance Art

Rembrandt | Dana, 1636. | Art in Detail

Danaë je Rembrandtova slika iz kolekcije Pierrea Crozata, koja je od 18. veka boravila u muzeju Hermitage, Sankt Peterburg, Rusija. To je prikaz u prirodnoj veličini karaktera Danaë iz grčke mitologije, majke Perseja. Pretpostavlja se da je prikazana kao dobrodošlica Zeusu, koji ju je oplodio u obliku zlata.

Pročitajte Više