Romanian Artist

Octavian Florescu, 1957

Rođen sam u južno-rumunskom gradu Craiovi. Godine 1979. prekinuo sam univerzitetski studij inženjerstva da bih postao slikar sa punim radnim vremenom. Pet godina sam studirao crkveno slikarstvo i restauraciju koja mi je dala priliku da naučim i usavršim sve tehnike slikanja od drevne freske do savremene nafte i akrila.

Pročitajte Više