Romantic Art

Narcisse Diaz de la Peña ~ Škola slikara Barbizona

Narcis-Virgilio Díaz de la Peña (1808-1876) rođen je 1808. godine u Bordeauxu, španjolskih roditelja koji su pobjegli iz ratova na poluotoku. Nakon rane smrti, odrastao je u hraniteljskoj porodici u Meudonu. Sa trinaest godina, infekcija izazvana ubodom insekata ili zmijskim ugrizom, zahtevala je amputaciju leve noge.

Pročitajte Više