Romantic Art

Isaac Israels | Haška škola slikara

Isaac Lazarus Israëls (1865-1934) bio je holandski slikar povezan sa Amsterdamskim impresionističkim pokretom. Sin Jozefa Israëla, jednog od najuglednijih slikara Haške škole i Aleide Schaap, Isaac Israëls pokazao je rano umjetnički talent. Između 1880-1882. Studirao je na Kraljevskoj umjetničkoj akademiji u Hagu, gdje je upoznao Georgea Hendrika Breitnera koji je trebao postati doživotni prijatelj.

Pročitajte Više