Romantic Art

Nicholas Hely Hutchinson, 1955. Neoromantični pejzaži

Nicholas Hely Hutchinson je slikar sa sedištem u Dorsetu. Prvobitno pod uticajem Dufija i Matisa, crtao je i britansku neoromantičku tradiciju. Smjestio se u blizini Blandforda, Dorseta, a okolina te pokrajine i Wiltshirea, trkaći konji, interijeri i mrtve prirode bili su među njegovim podanicima.

Pročitajte Više