Russian Artist

Mimozne slike

Nakon žena, cvijeće je najljepše što je Bog dao svijetu. Dopo le donne, i fiori sono la cosa più bella che Dio ha dato al mondo - Christian Dior. Umjetnik je povjerilac prirode, cvijeće s njim vodi dijaloge kroz graciozno savijanje njihovih stabljika i skladno obojenih nijansi njihovih cvjetova.

Pročitajte Više