Russian Artist

Wassily Kandinsky | Umjetnički citati / Aforismi sull'arte

✔ Ogni opera d'arte lia figlia del suo tempo e spesso è madre della nostra sensibilità. Work Svako umetničko delo je dete svog doba i, u mnogim slučajevima, majka naših emocija. Is Boja je moć koja direktno utiče na dušu. Prov Boja izaziva psihičku vibraciju. Boja krije moć koja je još nepoznata, ali stvarna, koja djeluje na svaki dio ljudskog tijela.

Pročitajte Više