Russian Artist

Nicolai Fechin

Nicolai Fechin [1881-1955] rođen je 1881. godine u gradu Kazanu, u Rusiji, sin Ivana Aleksandrovića Fehina, vrsnog stvaralaca ikona, drvorezara i pozlata. U dobi od trinaest godina Fechin je bio spreman započeti svoj životni rad, pohađajući Kazansku umjetničku školu (1895-1901), a zatim i Imperijalnu akademiju umjetnosti u Sankt Peterburgu, gdje ga je predavao veliki ruski majstor, Ilja Repin.

Pročitajte Više