Russian Artist

Georges Lapchine | Slikar impresionista

Georgi Aleksandrovič Lapčine / Georgij Aleksandrovič Lapšin (1885-1950) rođen je u Moskvi 1885. godine. Živeo je u Parizu, studirao kod Cormona i J. F. Lhermittea. Vraćajući se u Moskvu, učestvovao je na grupnoj izložbi nezavisnosti (1910), bio je osnivač i stalni učesnik "slobodne umetnosti" (1911-1917).

Pročitajte Više