Russian Artist

Nicholas Burdykin [Nikolaj Burdykin] 1960

Ruski slikar Nikolaj Burdykin, poznat kao majstor lirskog arhitektonskog pejzaža. Međutim, u svom radu uzeo je dosta mitološku temu, koja se ogleda u radovima ove izložbe. Mit je vekovima hranio rad umetnika. Svaka generacija umjetnika dala je svoje tumačenje mita.

Pročitajte Više