Južnoafrički umjetnik

Jean Abrie, 1962. | Figurativni / slikar divljih životinja

Južnoafrički slikar Jean Abrie rođen je u bivšoj Istočnoj Transvaalu iu ranim godinama je odrastao u Zimbabveu. Tamo je razvio veliku ljubav prema divljini. Po povratku u Južnu Afriku završio je srednju školu i diplomirao na Univerzitetu u Pretoriji. Žan preferira raditi u uljima i hvatati mnoge aspekte i mistične kvalitete afričke divljine u foto-realističnom stilu na velikim platnima.

Pročitajte Više