Nadrealizam Art Movement

Jaroslav Seifert / George Grie | Biti pjesnik / Essere Poeta, 1983

Biti pjesnik Život me je odavno naučio da su muzika i poezija najljepše stvari na zemlji koje nam život može dati. Osim ljubavi, naravno. U starom udžbeniku koji je objavila Imperial Printing House u godini Vrchlickýjeve smrti, pogledao sam odjeljak o poetici i poetskom ukrasu. Onda sam stavio ružu u čašu, zapalio sveću i počeo da pišem prve stihove.

Pročitajte Više