Swiss Artist

Peter Hobden, 1952. | Figurativni impresionistički slikar

Rođen 1952. u Ženevi, u Švicarskoj, pratio sam srednju školu u Međunarodnoj školi u Ženevi. Diplomirao sam na savremenim jezicima (kineski i francuski) na Politehničkom univerzitetu (sada poznat kao Westminster University). Slikarstvo sam otkrio krajem 2006. godine, nakon skoro 25 godina karijere u kompjuterima u humanitarnoj organizaciji.

Pročitajte Više