Symbolism Art Movement

Francis De Saint-Genies, 1925. | Surrealistički / simbolistički slikar / litograf

Francis De Lassus Saint-Genies je francuski umjetnik rođen u Brittanyu u Val Andréu 1925. godine. Nakon studija na Julian's Academy u Parizu, dugo se posvećuje portretu. U potrazi za tajnim karakterom njegovih modela, on mora da dođe do veoma ličnog izraza gde spoljašnji svet, često obrnut, zatvara odraz individualne misterije.

Pročitajte Više