Vijetnamski umjetnik

Dang Can, 1957. | Pejzaž / Figurativni slikar

Vijetnamski slikar Dang Van Can rođen je 1957. godine u opštini Duk, u Long Ho Distriktu, pokrajini Vinh Long, a nalazi se uz rijeku Mekong u Vijetnamu. Pokazao je rani talent u crtanju i slikanju. Počeo je da se bavi slikarstvom od 1976. godine sa glavnim radom kao ilustrator za lokalne novine i časopis.

Pročitajte Više