Vijetnamski umjetnik

Jules Combarieau: La musica je l'arte di pensare attraverso i suoni

La musica je l'arte di pensare attraverso i suoni. Muzika je umetnost razmišljanja zvukovima. Duy Huynh, 1975 ~ Simbolista / slikar nadrealista Jules Combarieu (Cahors, 4. februar 1859. - Pariz, 7. jul 1916.) je stato un musicologo Francese. Studiò musica dapprima all'Ecole Niedermayer i uspjeh u Berlino dolaze allievo di Spitta.

Pročitajte Više