Visionary Artist

Ippolito Caffi | Karnevalska noć u Via del Corso u Rimu, 1845-1847

Podrijetlo karnevala datira još iz rimskih Saturnalija, svečanosti i religioznog starog Rima obilježenih javnim zabavama, orgijastičnim obredima, žrtvama, plesovima i prisutnošću maski. Rimski karneval, međutim, ima svoju maksimalnu eksploziju, u srednjem vijeku, nakon izbora pape Pavla II, koji je, nakon prebacivanja papske rezidencije u Palazzo Venezia, koncentrisan u povijesnom centru, a posebno u Via Lati (sada Via del) Corso), većina karnevala.

Pročitajte Više