Visionary Artist

Karol Bąk, 1961. | Fantazija / Figurativni slikar

Karol Bąk je rođen u Koło u Velikopoljskoj regiji. Diplomirao je na Visokoj školi likovnih umjetnosti u Poznańu, diplomirao je interijersku izložbu. Godine 1984. primljen je na Odsjek grafike Državnog umjetničkog koledža (trenutno Univerzitet umjetnosti u Poznanju). Već je znao u kom pravcu želi da se bavi u svojim studijama - slikarstvo, grafika i skulptura doživljavaju se kao prestižna potraga za "traženjem čiste umetnosti".

Pročitajte Više